Ειδικές Κατασκευές

Υπηρεσίες σχεδιασμού, συναρμολόγησης, καλωδίωσης και ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών μονάδων για στρατιωτικές, βιομηχανικές ή ειδικές εφαρμογές.


Συναρμολόγηση μονάδων για παροχή ισχύος, διανομή τάσης, έλεγχο και αυτοματισμούς σύμφωνα με προσαρμοσμένες προδιαγραφές και εφαρμογές.

Κατασκευή καλωδιοφορμών και ειδικών καλωδιώσεων στρατιωτικών / βιομηχανικών προδιαγραφών και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών μερών.

Ολοκληρωμένα ηλεκτρομηχανολογικά έργα επισκευής και ανακατασκευής.