Ηλεκτρικά Συστήματα

Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, τροφοδοσίας και διανομής ενέργειας.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Μελέτη, εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών συστημάτων.

Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για οικιακές ή λειτουργικά κρίσιμες εφαρμογές στο εύρος ισχύος από 600VA ως 10kVA.

Διανομή Ηλεκτρικής Ισχύος

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών μονάδων διανομής για ηλεκτρική ισχύ αλλά και για σήματα ήχου, εικόνας, τηλεφωνίας, υπολογιστών. Δυνατότητα κατασκευής προσαρμοσμένων εξαρτημάτων και μονάδων διανομής ισχύος, π.χ. με μετρητές ενέργειας ή δυνατότητα επικοινωνίας, για data centers ή ποικίλες κρίσιμες εφαρμογές.