Επικοινωνία

ElektroMech
Διπλ. Μηχ/κος ΕΜΠ, MSc Ανδρέας Ν. Βουλγαρέλης

Διεύθυνση: Διγενή ΕΟΚΑ 26, 15236
Ν. Πεντέλη / Αθήνα
Τηλ./Fax: 210-61.38.246
Κιν.: 693.88.28.972
e-mail: info@elektromech.gr
web: www.elektromech.gr