Συστήματα αυτοματισμού

Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού πρόσβασης, θέρμανσης, φωτισμού και ποικίλων εφαρμογών.


Η ElektroMech μπορεί να προσφέρει λύσεις αυτοματισμού για ποικίλα συστήματα, όπως για παράδειγμα για αυτόματες πόρτες, έξυπνο έλεγχο θέρμανσης, φωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

VDS: Αυτοματισμοί θυρών Ιταλικής κατασκευής.


Λύσεις απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης ηλεκτρικών φορτίων για εφαρμογές ενεργής εξοικονόμισης ενέργειας.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. (ΦΥΛΛΑΔΙΟ PDF)